banner

Hur man beräknar volymen av ringformeln. Volymen av armerade betongringar

 1. Järnbetongringar
 2. slutsats
 3. Området av ringen, uttryckt genom yttre och inre radier
 4. Området av ringen, uttryckt genom yttre och inre diametrar
 5. Ringets yta, uttryckt genom rätthållarens genomsnittliga radie och bredd
 6. Varianter av brunnsdelar
 7. Beräkning av bärelement av armerad betong
 8. slutsats

Denna fråga besöks oftare av dem som är förknippade med konstruktion, reparation eller arrangemang av förortsområden, men det händer också att en vanlig man på gatan måste leta efter ett svar. I vår artikel kommer vi att försöka hjälpa dig med detta, berätta inte bara om formlerna och beräkningarna själva, utan också prata lite om själva betongringarna.

Järnbetongringar

Varianter av betongprodukter för brunnar

Vi förklarar parametrarna för alla typer av tillverkade ringar (parametrarna beskrivs i följande ordning - höjd, väggtjocklek, innerdiameter och vikt):

OBS! Märkning COP betyder följande väggring.

 • KS-7-1, 10 cm, 8 cm, 70 cm, 46 kg.
 • COP-7-1,5; 15 cm, 8 cm, 70 cm, 68 kg.
 • KS-7-3, 30 cm, 8 cm, 70 cm, 140 kg.
 • KS-7-5, 50 cm, 8 cm, 70 cm, 230 kg.
 • KS-7-6, 60 cm, 8 cm, 70 cm, 250 kg.
 • KS-7-9, 90 cm, 8 cm, 70 cm, 410 kg.

KS-7-9, 90 cm, 8 cm, 70 cm, 410 kg

Var uppmärksam på förekomsten av förstärkta öron för produkter som väger mer än 100 kg.

En produkt märkt till exempel KS-10-6 kallas en helt väggring med mått:

 • Höjd 60 cm.
 • Den inre diametern är 100 cm.

Det finns produkter med märkning KO (ringstöd), dessa produkter finns i följande version:

 • KO-6, höjd-7 cm, innerdiameter - 58 cm, ytterdiameter - 84 cm, vikt - 60 kg.

En annan modifikation är brunnen av brunnar under luckan (ring K 1a, vars betongvolym beräknas enligt parametrarna nedan):

 • K - 1a, höjd -18 cm, innerdiameter - 58 cm, ytterdiameter - 100 cm, vikt - 160 kg.

PP-märkning betyder - golvplatta

Ytterligare produkter gör att du kan justera brunnens höjd mer korrekt, i vissa fall jämnare med marken, i andra - göra dem mer synliga. Montering av betongelement på brunnskyddet hjälper till att höja luckan ovanför ytan.

På grund av detta är det uteslutet:

 • Läckage av regn och smältvatten i brunnen.
 • Att slå fordon på luckan om brunnen ligger under körbanan.
 • Översvämning av luckan själv.

En av de viktiga parametrarna för en sådan produkt är volymen av betongringen - 1 kubikmeter, det här är måttenheten för alla sådana beräkningar.

Tips! Ofta kan du snubbla på annonser för försäljning av begagnade betongprodukter, inklusive väggstöd för brunnen, vårt råd till dig är att studera varan innan du köper. I synnerhet inspektera de inre väggarna, på vilka oegentligheter och olika nyanser av betong kan ses (orättvisa säljare fixar sprickor).

slutsats

Vi hoppas att ovanstående instruktioner hjälper dig att hitta rätt svar på din fråga. Om det finns några problem i denna process kan du alltid använda den kostnadsfria elektroniska kalkylatorn, som finns på Internet.

I de presenterade videorna i den här artikeln hittar du ytterligare information om detta ämne.

En ring är en platt geometrisk figur, som är en del av ett plan mellan två cirklar med ett gemensamt centrum men har en annan radie.

Området av ringen, uttryckt genom yttre och inre radier

Låt en cirkel med radie R och en cirkel av radie r ges. Och R> r. Låt oss kombinera centren för dessa cirklar. Figuren som är bifogad mellan dessa cirklar kommer att vara en ring där R är yttre radie, r är den inre radien.
Då är området för denna figur lika med skillnaden mellan en stor radie och ett område av en cirkel med en mindre radie.

Området i en cirkel med radie r uttrycks av formeln:
Området i en cirkel med radie R uttrycks av formeln:
Då ringen är lika med:

Området i en cirkel med radie r uttrycks av formeln:  Området i en cirkel med radie R uttrycks av formeln:  Då ringen är lika med:

Således är ringenas område lika med produkten av antalet skillnaden mellan kvadraterna på yttre och inre radier: Således är ringenas område lika med produkten av antalet skillnaden mellan kvadraterna på yttre och inre radier:

Ett exempel på att beräkna området av en ring, om dess rader är kända.
Hitta ringen om dess yttre radie är 3 och den inre är 2
Ett exempel på att beräkna området av en ring, om dess rader är kända

Området av ringen, uttryckt genom yttre och inre diametrar

Ibland när man löser problem är det mer lämpligt att använda ringenhetsformeln, uttryckt med avseende på inre och yttre diametrar.
Låt D vara ytterdiametern på ringen, d vara ringens inre diameter, då:
Ibland när man löser problem är det mer lämpligt att använda ringenhetsformeln, uttryckt med avseende på inre och yttre diametrar
Expressera radie genom diametern. Vi har:

Ringenas område beräknas med formeln:

Genom att ersätta radierna uttryckta i diameter erhåller vi:

Sålunda är ringenas area lika med ett fjärdedel av produkten av numret med skillnaden mellan kvadraterna i yttre och inre diametrar:

Ett exempel på beräkning av området av en ring, om dess diametrar är kända.
Hitta ringen om dess yttre diameter är 10 och den inre diametern är 6
Ringenas område beräknas med formeln:
Ett exempel på beräkning av området av en ring, om dess diametrar är kända
Att ersätta värdena från problemets villkor har vi:

Ringets yta, uttryckt genom rätthållarens genomsnittliga radie och bredd

Låt k - bredden på ringen, vilken är skillnaden mellan den större och mindre radie, det vill säga, k = Rr är ringenes genomsnittliga radie, lika med
Låt k - bredden på ringen, vilken är skillnaden mellan den större och mindre radie, det vill säga, k = Rr är ringenes genomsnittliga radie, lika med  Ringenas område beräknas med formeln:  Med hjälp av formeln för skillnaden mellan kvadrater har vi:  Men rr = k, men  Vi ersätter de högra sidorna av jämlikheten i kvadratisk ringformeln
Ringenas område beräknas med formeln:

Med hjälp av formeln för skillnaden mellan kvadrater har vi:
Men rr = k, men
Vi ersätter de högra sidorna av jämlikheten i kvadratisk ringformeln.
Vi får:
Området på ringen är lika med dubbelt så mycket som produkten av den genomsnittliga radien och ringen.

Ringar är oftast gjorda av armerad betong vid arrangemang av tomter. Ofta måste ägare av förortsområden göra en ring med egna händer. För att göra detta måste du veta vilka formler som beräkningen görs, funktionerna i konkreta produkter. Produkter som tillverkas för brunnen är märkta enligt kraven i statliga standarder. Märkning är en symbol som anges på ringarna genom vilken information om storlek och massa av material kan identifieras.

För varje betongprodukt , släppt enligt kraven i statliga standarder, finns det tester som gör det möjligt att bekräfta kvaliteten, de deklarerade prestandaegenskaperna och resistansen hos produkterna till effekterna av negativa faktorer. När man sammanfattar experterna tar hänsyn till vattenbeständighet, frostbeständighet, fuktabsorption, tryckhållfasthet.

Ringar av armerad betong är specialprodukter avsedda för arrangemang av brunnar som används i vattenförsörjningssystem, samt avledning av vatten. Det enklaste sättet är att anlita arbetet på avloppssystemet av ett privat hus till ett av företagen. Det är emellertid nödvändigt att beräkna i förväg hur mycket det tar. Om du vill spara pengar, kan du göra en avlopp, som kommer att baseras på en betongring, på egen hand. Produktion av sådana produkter utförs på företag i enlighet med statliga standarder. När du skapar högkvalitativa material används, KCD. Produktion av produkter innebär användning av speciella former av betong och förstärkning, vars diameter inte får överstiga tio millimeter.

På byggnadsmaterial av armerad betong av denna typ finns en märkning som bestämmer deras syfte och storlek. Om vi ​​pratar om hur man beräknar kostnaden för en produkt är det viktigt att ta hänsyn till volymen av ringar. Ju högre denna indikator desto dyrare är materialet.

Varianter av brunnsdelar

Brunnsbotten KCD 10a.

Well Bottom КЦД 10а - en nödvändig del av septiktanken. Produktens hållbarhet beror på kvaliteten på tillverkningen och korrekt installation. Botten av KCD 10a produceras i form av en monolitisk plåt av armerad betong med flera speciella slingor. Till salu är bottnar av olika diametrar. Bottom KCD 10a producerad enligt en godkänd standard. KCD-dimensioner är utformade så att botten kan motstå lasten av vätska som ackumuleras i tanken. I detta fall tar producenterna hänsyn till jordens möjliga rörlighet och grundvattnets inverkan. KCD väljs utifrån diametern på andra brunnsdelar - ringar KTs, omslag, etc.

Exempel på parametrar av flera typer av ringar KC (höjd och vikt av produkterna KS):

 • COP-7-1; tio centimeter, fyrtio sex kilo;
 • COP-7-1,5; femton centimeter, åtta åtta kilo;
 • COP-7-3; trettio centimeter, ett hundra fyrtio kilo;
 • COP-7-5; femtio centimeter, tvåhundra trettio kilo.

Material KS, KT, vars vikt överstiger ett hundra kilo, måste ha speciella öron. En produkt som är märkt, till exempel KC10-6, kallas vägg. Försäljningen kan också se material med beteckningen KO6 (stödring). Produkter märkta KO6, har en höjd av sju centimeter, innerdiameter - femtioåtta cm, bulle. diameter - åttiofem cm, vikt - sextio kg. Supportprodukter K06 används också när du arbetar på platserna.

Betong KC (KO6, KS10) gör det möjligt att bestämma tankens höjd mer exakt. Du kan justera den med marken eller göra ringarna ovanför marknivån. Montering av betongdelar på en specialplåt gör det möjligt att höja brunnluckan. På grund av detta kommer det att vara möjligt att eliminera intaget av upptinat regnvatten och översvämning av luckan. Viktigt för beräkningarna för KC är ringarnas volymer. Kubikmeter är den grundläggande måttenheten.

Beräkning av bärelement av armerad betong

Parametrar för beräkning av volymen betongringar .

För att bestämma parametrarna för produktion av brunnselement och andra delar gjord av armerad betong är det nödvändigt att först beräkna kostnaden för deras produktion. För beräkningarna behöver du initialdata: Indikatorn för volymen av betongblandningen för att skapa ringar, brunns botten, lock den totala förbrukningen av förstärkning och antalet förstärkande nät för varje element. Konsumtionen av betonglösning på väl ring bestämd enligt följande:

 1. Först och främst bör du skriva ut parametrarna.
 2. Beräkna sedan ytan av en cirkel (ytterdiameter). För att göra detta, använd räkneformeln (¼ P d2). P betecknar 3,14, d - nar. diameter. Det är nödvändigt att omvandla numren till värdet av mätaren.
 3. Därefter beräkna ytan av en cirkel (inre diameter) med hjälp av ovanstående formel.
 4. Arealet av en betongprodukt bestäms enligt följande: från värdet av området av en cirkel med en våningssäng. diameter subtraherar området av en cirkel med int. diameter.
 5. För att bestämma volymen måste du multiplicera höjden och området.

Om du har svårt att räkna kan du tillgripa en räknare.

slutsats

Septiktankar, tunnlar, system för avlägsnande av vätskor är de huvudsakliga byggnadsobjekten, under installation av vilka betongringar används. Dessa element används i stor utsträckning inom området för brunnsbehållarens anordning för olika ändamål.

En ring är en geometrisk figur som har en yttre radie R och en inre radie r med ett gemensamt centrum. I vardagen uppträder ringar sällan, eftersom de är nödvändiga delar av många tekniska anordningar används av nästan alla. Ofta med ringarna behandlas ingenjörer och designers, vilket skapar alla typer av maskiner, komponenter och aggregat.

Beräkna ringen av ringen

Hitta ringen av området med formeln:

S = π (R2 - R2)

R är radien av den yttre omkretsen

r är radien av den inre cirkeln

S är ringområdet

π - 3,14

Ringarna har skivor, vilka är delar av fästelement som är monterade mellan skruvarna eller muttrarna och fasta produkter för att öka passformen och för att förhindra spontan avskruvning. Om det i detta eller det här fallet krävs att man beräknar eller väljer för installation i en produkt exakt den brickan som är nödvändig, behöver designers bland annat hitta ett ringområde . Dessa delar tillverkas oftast av stål, icke-järnmetaller eller plast och kan ha både en platt och speciell yta. I det andra fallet är brickorna gjorda av fjäderstål, kallat fjäderbrickor, som tjänar till att förhindra lossning av gängade leder under skakning och vibrationer.

Oljor användes också allmänt i teknik. De är avsedda att försegla anslutningar i ledningar genom vilka gaser eller vätskor transporteras, såväl som i pneumatiska och hydrauliska enheter. De är installerade i lederna av olika delar och på grund av deras elasticitet är de väldigt tätt mot ytorna mellan vilka de befinner sig. Det vanligaste materialet för tillverkning av tätningsringar är gummi av olika kvaliteter och kompositioner, liksom vissa speciella plasttyper.

Nästan alla moderna förbränningsmotorer har i sin konstruktion så viktiga element som kolvringar . Dessa delar behövs för att uppnå den nödvändiga graden av kompression i förbränningskammaren och är belägna mellan kolvarna och cylindrarnas väggar. Eftersom de upplever konstant friktion under driften av kraftenheter, sliter de så småningom ut och behöver ersättas. Kolvringar är oftast gjorda av högkvalitativt grått gjutjärn.

En annan typ av ringar är kvarhållande ringar . De används för att fixa olika mekaniska delar och installeras nästan alltid i spår som är speciellt bearbetade för dem. Ofta finns låsringar på axlarna, men ofta ligger de också i kroppens delar. Beroende på platsen är de indelade i de som är avsedda för axeln och de som är monterade i hålen och för materialet som används för att tillverka dessa delar är det oftast stål. Efter installationen på sin "lagliga" plats, är hållarringen vanligtvis öppen något och dess ändytor förhindrar att delarna rör sig i förhållande till varandra.

Все права защищены. © sitename